Verwerkers

Door Uni-Advies BV wordt een onafhankelijk advies gemaakt betreft de werkzaamheden. Aan dit advies ligt een werkplan ten grondslag, dit kan eventueel in samenwerking met de fabrieksadviezen. In dit advies wordt met alle aspecten rekening gehouden o.a. detailleringen, ondergronden, optimale laagdiktes voor isolatie, keuze voor de juiste materialen die specifiek voor het object van toepassing zijn.

Het applicatiebedrijf werkt conform het advies.

Tijdens de werkzaamheden wordt het werk gecontroleerd op naleving van dit advies en de verwerkingsrichtlijnen van de systeemhouder. Na gereed van de werkzaamheden wordt het werk door Uni-Advies BV gezamenlijk opgeleverd. Hierna wordt de verzekerde garantie afgesloten en de polis aan de pand eigenaar afgegeven.