Stichting Gevelgarantieplan®

  • 1
  • 2

De polis komt op naam van pand eigenaar en is overdraagbaar. Dit betreft een verzekerde garantie voor 10 jaar, na vijf jaar vind er een algehele onderhoudscontrole plaats. Na akkoord wordt dit gemeld bij de verzekeringsmaatschappij.

Deze verzekering is af te sluiten voor gebouwen/woningen welke worden voorzien van zowel buiten als binnen gevel stucwerk, gevelisolatie in geïsoleerde vorm of on-geïsoleerde vorm, isolatie met keramische steen trips, minerale strippen, restauratie, onderhoud, nieuwbouw en op mortel systemen on-geïsoleerd. Tijdens de uitvoering, (of al in het voortraject, detailleringen, project adviezen enz.) wordt het werk begeleid en gecontroleerd door experts van het onafhankelijk expertise bureau Uni-Advies BV, op naleving van het ten grondslag liggend advies, deze verslagen zullen gecompleteerd worden met rapportage en een foto reportage. Na oplevering wordt de polis opgemaakt door de verzekeringsmaatschappij.

Stichting Gevelgarantieplan® heeft een verzekering die een waardevolle toevoeging is op uw huidige onroerend goed verzekering, het vervang het niet maar voegt een belangrijk stuk toe. Gezamenlijk het project tot een goed einde brengen. Het Gevel Garantieplan® werkt als platform voor gepleisterd bouwen / keramische steenstrip afwerking , om architecten, aannemers, fabrikanten, verwerkers en gebouw eigenaren dichter bij elkaar te brengen. middels onze kennis en kunde.

Wat is er verzekerd?

Het systeem is verzekerd, dit betreft de materialen die gebruikt worden conform het advies. De applicatie is verzekerd, indien er schade optreed o.a. als gevolg van verborgen gebreken aan gevelisolatie / pleisterwerk / steenstrippen, vallen deze onder de verzekerde garantie. Zelfs de rand producten zijn verzekerd als deze in de aanneemsom zijn opgenomen o.a. steiger enz. De aanneemsom ligt evenredig aan de dekking en is niet afbouwend. In geval van schade, betaald de verzekeringsmaatschappij voor herstel van de schade. Uni- Advies BV zal hier opname voor doen.